ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია

 

თურქეთი, მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობისას, თავისი გეო-სტრატეგიული მდებარეობით იქცევდა ომში ჩაბმული ქვეყნების ყურადღებას. მოკავშირეები

...
ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია

 

ივლისის ბოლოს, საქართველოს შესახებ, ყველგან, ერთი და იგივე შინაარსისა და სათაურების სტატიებს ვკითხულობ. ქართველი ხალხი,

...