რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

ჰქონდეს ადამიანს საკუთარი სტილი, ამას ბევრი რამე სჭირდება. გამორჩეულად საყურადღებოა, დახვეწილი მანერების გამომუშავება. ნიშანავს თუ არა, ეტიკეტის დაცვა, თავაზიანად მოპყრობა,

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

არსებობს ძირითადი და მეორადი ფერები. ფერთა სიმრავლეში გარკვეული სიბრძნეა ჩადებული. რა უნდა ვიცოდეთ ფერების შესახებ და რაში გვჭირდება ზუსტად გავიგოთ, რომელი ჩვენი ფერი?