რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

Fake-ი ინგლისური სიტყვაა და ქართულად გაყალბებას, მოჩმახვას, ფალსიფიცირებას, ასევე მკითხველის გაცუცურაკებას ნიშანავს. დღეს „ფეიკნიუსი“ მსოფილოს ახალ ამბებში წამყვან ადგილს იკავებს და მან საქართველოშიც კარგად მოიკიდა ფეხი. როგორ გავარჩიოთ ტყული მართალისგან?

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

ეს 50 კითხვა, თვითოეულმა ადმიანმა უნდა დაუსვას საკუთარ თავს. ამ კითხვებზე არ არსებობს სწორი, ან არასწორი პასუხი. მაგრამ ზოგჯერ, სწორად დასმული კითხვა უკვე პასუხია.

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

ინტრენეტს მიჯაჭვული საზოგადოებისთვის, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს რომელ პროგრამულ ენას იყენებს ვებგვერდი და რატომ არის აუცილებელი ინგლისური ენის ცოდნა. მაშინ ისმის კითხვა რა შუძლია გვასწავლოს ქართულად მოსაუბრე პროგრამისტმა?

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კონსერვატიული პარტიიდან მარგარეტ ტეტჩერმა შესანიშნავად მიმართა მშობლებს. რა რჩვევა მისცა მათ „ხალხის ფულის“ ხარჯვის საკითზე?

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

ტექნოლოგიების სამყაროში, პროგრამული ენების შესწავლისკენ ბევრი ისწრაფვის. გახდე პროგრამისტი ნიშნავს, იმას, რომ დასაქმებული ყოველთვის იქნები. შესაძლებელია თუ არა პროგრამირების სწავლა ონლაინ და თანაც უფასოდ?

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

თეთრთავიანი ხახვი Allium cepa L. არის მცენარის ახალი ჯიში და მისი სახელია ,,ლიზი”. ის მასობრივი გამორჩევის მეთოდით, გამოყვანილია ჯიშიდან ,,სტარდასტი“. რა ღირსებების მატარებელია „ლიზი“ და როგორ უნდა გამოიცნოთ ბაზარზე?

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

ვეძებ მკერავს. GEO1361476 იმერეთი

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

შემოსავალი, როცა ხარჯს ვერ წვდება, მაშინ თითო თეთრი დასათვლელია. თავისტკივილი ბევრია:კვება, კომუნალური გადასახადი, გაუთვალისწინებელი ხარჯი (ჯანმრთელობის საკითხები), სესხის პროცენტი და მისთანანს თუ შემოსვალი გასწვდა კარგია. უფრო უკეთესია, ფულადი დანაზოგის, თუნდაც 100 ლარის გადანახვა, თუ მოხერხდა.

რეიტინგი: 5 / 5

ვარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურიავარსკვლავი აქტიურია

 

კაპიტალის ბევრნაირი გაგება არსებობს. მათ შორის ყველაზე რთულია კარგი სანაცნობო და სამეგობრო წრის გაბმა. რატომ არის რთული ადამიანური კაპიტალის დაგროვება.