ონლაინ გამოცემა Citizens (მისამართი: citizens.ge) 2010 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე. 10 წელი, მხოლოდ მრგვალი რიცხვი არ არის.
Citizens უკვე ჰყავს 4 თასი მუდმივი და უნიკალური ვიზიტორები.
მადლობა, რომ ჩვენს გვერდით ხართ, გვეწვიეთ და წარჩინებული ქართულით გაიგეთ უფრო მეტი, ვიდრე „ამან ეს თქვა და იმან ის“.
25 მაისი 2020, თბილისი, საქართველო